Event.no har signert grønnvaskingsplakaten

Grønnvasking er en form for misledende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er, i forhold til innvirkning på klima, dyr, natur og mennesker.

Event.no har signert Grønnvaskingsplakaten for å bekjempe dette!

For oss var dette et naturlig steg på vår bærekraftreise, og betyr at vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og ønsker å være så ærlige som mulig i vår bærekraftkommunikasjon.
Grønnvaskingsplakaten er ikke bare en rettesnor og en veileder, men et fellesskap hvor vi sammen med andre bedrifter samles flere ganger i året for å diskutere tiltak for å unngå grønnvasking.

Event.no stiller seg bak de 10 prinsippene og har internt gått igjennom alle sammen. Spesielt viktig for oss er nr. 2 som sier noe om at all kommunikasjon, forståelse og engasjement rundt bærekraft er godt forankret blant alle ansatte i Event.no.

For at vi skal lykkes er det viktig at hele bedriften har samme verdisett og et brennende ønske om å bidra til at planeten vår blir bedre ivaretatt.
 
De 10 prinsippene:

  1. Vær ærlig og etterrettelig
  2. Pass på at bærekraftarbeider ikke bare skjer i kommunikasjons – og markedsavdelingen
  3. Vær varsom med å snakke viktigheten av bærekraft, natur, klima, menneskeverd og etisk handel, dersom man selv ikke hat tatt reelle grep
  4. Unngå å tåkelegge eller underkommunisere egne utslipp og negative avtrykk på klima, miljø og mennesker
  5. Vær varsom med å bruke store deler av markedsbudsjettet på små tiltak som ikke gjør noe med det vesentlige avtrykket
  6. Unngå å kjøpe god samvittighet ved klimakvoter eller ved å la andre plukke plast
  7. Bruk de etablerte merkeordningene, eller jobb for å etablere gode merkeordninger på tvers av din bransje dersom det mangler
  8. Vær forsiktig med uttrykk som «bedre for klima», «bedre for naturen», «bedre for miljøet» etc
  9. Vær varsom med å markedsføre bedriften kun på bærekraftsmål den er god på
  10. Være forsiktig med å bruke donasjoner og sponsorater som bevis på at du jobber med bærekraft

Les mer om  Grønnvaskingsplakaten 

Event.no har signert grønnvaskingsplakaten

Aktuelt

Skal vi ta en kaffe?

Kick off, jubileum, konferanse, møte, digitalt arrangement, studioproduksjon, firmaarrangement, firmatur, julebord eller sommerfest. Uansett hva du ønsker å arrangere vil en prat med oss være det beste stedet å begynne.

Ta kontakt, så tar vi en kaffe og en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe akkurat deg.